Budapest XIII. Kerületi                         
        Herman Ottó Általános Iskola


A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás

A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával a beiratkozása napjától tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

Az első évfolyamra történő beiratkozás időpontját a helyben szokásos módon teszi közzé az intézmény.

Az iskola körzetében állandó lakcímmel rendelkező valamint életvitelszerűen tartózkodó család gyermeke felvételre kerül, befogadó nyilatkozatot állítunk ki számára.

A nem körzetes tanuló átvételéről a szabad férőhelyek függvényében az intézményvezető dönt.Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével az intézmény vezetője dönt. Az intézményben külön felvételi nincs, a nem körzetes tanulók a létszámhatárok figyelembe vételével kerülhetnek felvételre.

Előnyt élveznek az egy családból érkező testvérek.

Amennyiben az iskolánkkal jogviszonyban álló tanulót szülője másik iskolába szeretné íratni, az új iskolának kell befogadó nyilatkozatot kiállítania. A tanuló iskolánkból való kiírása csak ezt követően történhet meg.

 

Kapcsolat

OM:203287

1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 35
Telefon:   1-329-4864
      30-176-6623
      30-176-6624
ujlipot.herman@gmail.com

         

Menü


Keresés