Budapest XIII. Kerületi                         
        Herman Ottó Általános Iskola


BEISKOLÁZÁS

 

 

A 2019/2020-as tanévre első osztályba felvett tanulók listája

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A  gyermek  abban  az  évben,  amelynek  augusztus  31.  napjáig  a  hatodik  életévét  betölti  –  de  legkésőbb  az  azt  követő évben – tankötelessé...

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Kedves Szülők! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a lenti mellékletekben található nyilatkozatokat a beiratkozáskor előre kitöltve legyenek szívesek magukkal hozni. Segítségüket köszönjük szépen! Iskolavezetés

Körzethatárok

Körzethatárok         Páratlan oldal Páros oldal       Balzac utca 31-végig 44-végig Budai Nagy Antal utca teljes közterület   Csanády utca 27. 28. Gergely Győző utca...

Kérelem körzeten kívüli gyermek részére

Kérelem azon tanköteles gyermek szülei részére, aki nem tartozik az iskola körzetébe, de ebbe az iskolába szeretné gyermekét beíratni.

Beiratkozás online

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő! Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozáshoz szükséges adatok itteni online beküldése esetén is a beiratkozás napján az általános iskolában a SZEMÉLYES MEGJELENÉS KÖTELEZŐ! Erre az alkalomra kérjük hozza be az általános iskola által kért, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányát.  Az online jelentkezéseket legkésőbb 2019. április 1-jétől és 2019. április 12. 12:00 óráig fogadjuk....

Kapcsolat

OM:203287

1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 35
Telefon:   1-329-4864
      30-176-6623
      30-176-6624
ujlipot.herman@gmail.com

         

Menü


Keresés